محصولات

ما با درک نیازهای مشتریان خود بینش کسب می کنیم و با استفاده از تخصص فنی خود راه حل های متنوعی را برای کمک به پیشبرد حداکثر مزیت خود در بازار پیش می بریم.ما با درک نیازهای مشتریان خود بینش کسب می کنیم .

پرمنگنات پتاسیم :

این ماده ترکیبی معدنی با فرمول شیمیایی KMnO۴ می باشد. نمک آی از یون های +K و -MnO۴ تشکیل شده است. قبلا به آن پرمنگنات و پتاس هم می گفتند. پرمنگنات ماده ای اکسنده بسیار قوی می باشد. در آب محلول است و محلولی به رنگ ارغوانی تولید می کند که از تبخیر آن بلورهای منشوری و درخشان به رنگ ارغوانی بسیار تیره (مایل به سیاه) برجای می ماند. در این ترکیب منگنز با عدد اکسایش ۷+ حضور دارد. این ماده با گلیسیرین واکنشی شدید می دهد و هیچگاه این دو ماده را کنارهم انبار نکنید و روی یکدیگر نریزید.

کاربرد های پرمنگنات پتاسیم :

۱٫صنایع سینمایی و تلویزیونی
۲٫تصفیه آب و ضد عفونی
۳٫کاربردهای زیست پزشکی
۴٫سنتزهای شیمی آلی
۵٫تصفیه پساب های صنعتی
۶٫عیارسنجی در شیمی تجزیه

جزئیات جدول

لینک

کاربرد و فروش