بایگانی برچسب‌ها : بیشترین کاربرد سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم 17%

سولفات آلومینیوم 17% تولیدی این شرکت پودر کریستالی سفید رنگی است با فرمول شیمیایی Al2 (SO4)3 .14 H2O که كيفيت و روش کنترل کیفیت آن منطبق با استاندارد شماره 3096 ایران می باشد . ادامه خواندن سولفات آلومینیوم 17%