معرفی کامل سولفات مس دو 5آبه

نام محصول:         سولفات مس دو 5آبه

نام انگلیسی:         Copper(II) sulfate pentahydrate

توضیحات مختصر:            Copper(II) sulfate pentahydrate

گرید:      Ph Eur,BP,USP

اسم دوم: Copper monosulfate pentahydrate, Copper vitriol pentahydrate

فرمول:   CuO4S * 5 H2O

C A S NUMBER:             7758-99-8

مولار:    249.68 g/mol

حلالیت: 317 g/l (20 °C)

نقطه جوش:

نقطه ذوب:

تراکم:     2.284 g/cm3 (20 °C)

مقدار ph:            3.5 – 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

واحد ها: 1 کیلویی*5 کیلویی*50 کیلویی*

Product Name: Copper sulfate two 5 similar
English name: Copper (II) sulfate pentahydrate
Brief Description: Copper (II) sulfate pentahydrate
Grade: Ph Eur, BP, USP
Second name: Copper monosulfate pentahydrate, Copper vitriol pentahydrate
Formula: CuO4S * 5 H2O
C A S NUMBER: 7758-99-8
M: 249.68 g / mol
Solubility: 317 g / l (20 ° C)
boiling point:
melting point:
Density: 2.284 g / cm3 (20 ° C)
The ph: 3.5 – 4.5 (50 g / l, H2O, 20 ° C)
Units: 1 kg * 5 kg x 50 kg *

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *